logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

FRANZ TAUSCH

Z hostouňské farní kroniky

Dne 22. června roku 1841 se spustila po poledni silná bouřka s průtrží mračen, čímž luka při potoce u Hostětic (v originále "gegen Hassatitz" - pozn. překl.) byla úplně pod vodou (v originále "ganz überschwemmt waren" - pozn. překl.).
Během roku 1841 činil počet pokřtěných 71, oddaných 17 a zemřelých 71 z celkového počtu obyvatel 1657.
Dne 8. června 1842 před třetí hodinou odpolední přišla bouře od východu, blesk uhodil do věže (rozuměj věž děkanského kostela sv. Jakuba Staršího v Hostouni /Hostau/ - pozn. překl.), zapálil ji nad lucernou, a jak se kouř prodral plechem, byl oheň záhy zpozorován a díky horlivému úsilí měšťanů i uhašen.
Zde podepsaný jako nástupce (v originále "successor" - pozn. překl.) zesnulého děkana Josefa Beera obdržel z jeho celkové pozůstalosti jako náhradu za jednu k děkanství příslušející krávu (v originále "für eine Beilasskuh" - pozn. překl.) 16 zlatých 18 krejcarů (v originále "16 fr 18 xr" - pozn. překl.) konvenční měny od slavného horšovotýnského vrchnostenského úřadu (v originále "durch das Löbliche Bischof-Teinitzer Oberamt" - pozn. překl.).
Děkanství Hostouň dne 7. července 1842

Franz Tausch, děkan.


Kronika farnosti Hostouň 1836-1938

Podle dvojjazyčné knihy Stefana Stipplera (ten je i samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže) "Hostouň - Dějiny jedné farnosti v Čechách" (2008) se Franz Tausch narodil v podkrušnohorském Jirkově (Görkau) 9. února 1780 a na kněze byl vysvěcen 15. září roku 1805 (matriční záznam to potvrzuje). Stejně jako jeho předchůdce v úřadu hostouňského děkana Josef Beer (také on má na webových stranách Kohoutího kříže samostatné zastoupení) byl před svým nástupem do Hostouně farářem v Mělnici (Melmitz), kde působil v letech 1835-1840. Od listopadu 1840 byl Tausch hostouňským děkanem. Za jeho zdejšího působení zde působil do roku 1843 jako kaplan Augustin Zettl a posléze Ignaz Mauritz, který po Tauschově skonu v Hostouni krátce zastával úřad administrátora (1847-1848) spolu s výpomocným kaplanem Adamem Raubalem. Franz Tausch zemřel zde 19. října roku 1847 na vodnatelnost osrdečníku (hydrops pericardii, německy Herzbeutelwassersucht) a byl podle úmrtní matriky pochován na hostouňském hřbitově při kapli Nanebevzetí Panny Marie (Maria Himmelfahrt).

- - - - -
* Jirkov / Mělnice / † † † Hostouň

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v jirkovské křestní matrice
Zápis v hostouňské farní kronice
Záznam o jeho skonu v hostouňské úmrtní matrice
Kaple Nanebevzetí Panny Marie na hostouňském hřbitově (viz i Jakob Lenz)

zobrazit všechny přílohy

TOPlist