logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

KARL BEER

Ze záznamu v matrice farní obce Schönwald (dnes Lesná) vysvítá, že se tu ve stavení čp. 92 narodil dne 3. srpna roku 1879 a byl den nato děkanem Johannem Wehnlem ve zdejším kostele sv. Petra a Pavla i pokřtěn jménem Franz Karl Beer, že novorozencův otec Johann Beer, domkář a zedník v rodném stavení chlapcově, se narodil v obci Brand (dnes Milíře) čp. 126 jako nemanželský syn Kathariny Beerové, manželské dcery Georga Beera z Brandu čp. 126 a Marie Anny, roz. Standfestové z Girnbergu (dnes Zadní Milíře, čast obce Milíře) čp. 5, že matka novorozencova Franziska byla manželskou dcerou tkalce a domkáře v Schönwaldu čp. 50 Johanna Eckla a Theresie, roz. Plodeckové ze Schönwaldu čp. 50, posléze že kmotr dítěte Franz Karl, neženatý bratr novorozencova otce, se dal zastupovat zdejším učitelem Johannem Preyem - z pozdějšího přípisu se pak ještě dovídáme, že se Karl Beer dne 29. prosince roku 1939 zřekl katolické víry (deficit a fide kath.)

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Obálka a titulní list (1925) knihy vydané v nakladatelství Velhagen & KlasingObálka a titulní list (1925) knihy vydané v nakladatelství Velhagen & Klasing

Obálka a titulní list (1925) knihy vydané v nakladatelství Velhagen & Klasing

Jeho článek o významu místního jména Roßhaupt (dnešní Rozvadov) na stránkách časopisu Ackermann aus Böhmen na podzim osudného roku 1938, kde se dovolává i autorit, jakými jsou Josef Köferl či Josef Stocklöw (ps. Josef Walfried), oba i samostatně zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže (třeba dodat, že Beerův výklad podporuje i Dr. Antonín Profous v díle Místní jména v Čechách)

Repro Der Ackermann aus Böhmen : Monatschrift für das geistige Leben der Sudetendeutschen, 1938, s. 556-559

Tehdy ojedinělá barevná "přírodní" fotografie z míst dnešního "Háje Hanse Watzlika" u Zwiesler Waldhausu

Tehdy ojedinělá barevná "přírodní" fotografie z míst dnešního "Háje Hanse Watzlika" u Zwiesler Waldhausu

Repro K. Beer, Der Böhmerwald und Bayrische Wald (1925), frontispis

Hmotová rekonstrukce hradu Louzek
v závěrečné fázi jeho fungování

Hmotová rekonstrukce hradu Louzek
v závěrečné fázi jeho fungování

Repro T. Durdík, Hrady na Malši (2008), s. 129, kresba J. Durdíková

Tachovská část Českého lesa na mapě z počátku 19. století - Beerův rodný Schönwald (Lesná) najdeme přímo v jejím středu

Repro Putování po zaniklých místech Českého lesa. II., Tachovsko : osudy 45 zaniklých obcí, vsí a samot (2011), s. 12

Nedaleko jeho rodné Lesné stojí lokalita Šelmberk (Schellenberg) se skaliskem, na němž stával stejnojmenný hrad, rozmetaný už za vlády Karla IV a nazývaný místními "das Alte Schloss" (viz i mapa, nalevo od Schönwaldu)

Nedaleko jeho rodné Lesné stojí lokalita Šelmberk (Schellenberg) se skaliskem, na němž stával stejnojmenný hrad, rozmetaný už za vlády Karla IV a nazývaný místními "das Alte Schloss" (viz i mapa, nalevo od Schönwaldu)

Repro Vítaný host na Šumavě a v Českém lese, zima 04/2007, s. 28-29

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist