logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

MARTIN PRÖLL

Vánoční nadílka na škole ve Veveří*

Dne 26. prosince (rozuměj roku 1925, kdy pisatel kroniky školy ve Veveří /jeho předchůdcem tu byl Karl Wessely, i samostatně zastoupený na webových stranách Kohoutího kříže/, nastoupil ředitelskou funkci - pozn. překl.) ve 2 hodiny odpoledne se konala ve školní místnosti 1. třídy slavnost u vánočního stromku a dětská vánoční nadílka (v originále "und Weihnachtsbescherung für Kinder" - pozn. překl.). Program této slavnosti byl následující:

1. "Das ist der Tag des Herrn." (tak zní prvý verš "Ovčákovy nedělní písně" Ludwiga Uhlanda, který má rovněž i s překlady několika svých básní do češtiny samostatné zastoupení na webových stranách Kohoutího kříže - pozn. překl.). Přednes nápěvu na harmonium (báseň zhudebnil Conradin Kreutzer /1780-1849/ - pozn. překl.).
2. Promluva školního katechety dp. Sostenea Pfeiffera.
3. "Stille Nacht, heilige Nacht." Píseň v přednesu školní mládeže za doprovodu harmonia.
4. Proslov řídícího učitele (byl jím pisatel kroniky - pozn. překl.).
5. Rozdílení dárků.

Slavnosti se účastnili zástupci místní školní rady a obecních zastupitelstev z Veveří a z Kropšláku (v originále "von Piberschlag und Kropfschlag", zaniklé dnes Veveří mělo české jméno vedle německého už "mezi válkami", Kropšlák /zachovala se dokonce středověká pečeť Štěpána z Kropšláku a ze Šprincenstajnu s jeho písemně doloženou držbou Kropšláku v roce 1371/ zanikl pod českým místním jménem Mýtiny - pozn. překl.). Mnoho rodičů provázelo své děti do školní budovy a těšilo se s nimi pod světly blyštícím vánočním stromkem.
K rozdílení tu bylo 61 párů rukavic, 61 párů nátepniček (jinak česky i zápěstníčků - pozn. překl.), 18 metrů barchetu na dívčí šaty, 4 a půl metru lodenu na 5 chlapeckých kalhot a 4 páry zimních bot.
Rukavicemi a nátepníčky byly poděleny všechny děti navštěvující zdejší školu, jakož i každé dítě kromě toho obdrželo 2 břidlicová pisátka, 2 tužky, 2 barevné pastelky, 2 psací pera, 2 násadky na pera a také jablka, fíky, ořechy a cukroví.
Celkové náklady činily 1535 korun 25 haléřů, schodek 27 korun 35 haléřů pokryla dodatečně zdejší školní rada.


Volksschule Piberschlag - Schulchronik 1918-1929

Škola ve Veveří byla slavnostně vysvěcena už 10. listopadu roku 1819 (držitelem novohradského panství byl tehdy osvícený Georg von Buquoy, zastoupený i samostatně na webových stranách Kohoutího kříže). Vždycky mi ta jaksi empírová (v mé představě spíše, poněvadž jistě přestavěná) budova na vršíčku, u které jsme několikrát tábořili s rodinou v autokempu (jednou se nám prokousala podlahou stanu na světlo myší rodinka v přeplněném hnízdečku a nikdy nezapomenu na to, jak jsme poblíž za jednoho podvečera ztratili zcela orientaci jakoby nějakým zásahem z kosmu), připadala jako ze Stiftera. V roce 1901 směnil zdejší řídící učitel Josef Jahn (i on je samostatně zastoupen na webových stranách Kohoutího kříže) Veveří s ředitelským místem na škole v Konradsgrünu (dnes Salajna) na Chebsku s už zmíněným Karlem Wesselym a Martin Pröll poté, co absolvoval roku 1900 německý učitelský ústav v Českých Budějovicích a nastoupil jako podučitel v Žumberku (Sonnberg) a pak v Nových Hradech jako substitut, dostává se právě sem ke Karlu Wesselymu, po jehož penzionování v roce 1925 se stává řídícím učitelem ve Veveří on sám. Ne nadlouho, jak uvidíme. Podle zprávy listu "Budweiser Zeitung" z 8. srpna roku 1925 oslavil tehdy stejně jako Marie Watzliková (i samostatně zastoupená na webových stranách Kohoutího kříže) o školních prázdninách čtvrtstoletí svého učitelského působení. Narodil se v Dobré Vodě u Nových Hradů, německy zvané Brünnl, dne 14. září roku 1881 a téhož dne byl v nádherném poutním chrámu Panny Marie Utěšitelky ho farář Isidor Raab i pokřtil zřejmě po chlapcově dědovi z otcovy strany jménem Martin Pröll. Novorozencův otec Leonard Pröll je v křestní matrice označen jako "Schlosser", tj. zámečník, "in Brünnl N. 82", syn hostinského ve zdejším stavení čp. 14 Martina Prölla (čp. 82 ani čp. 14 ovšem v dnešní Dobré Vodě u Nových Hradů nenajdeme) a Marie, roz. Koppelhuberové z Dlouhé Stropnice (Langstrobnitz) čp. 39 (ani ten dům už tam nestojí). Chlapcova matka Amalia byla dcerou Karla Putschögela z Dobré Vody u Nových Hradů čp. 31 a jeho ženy Anny, roz. Augustinové z tamního čp. 39 (obě čísla jsem hledal marně). Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům čp. 3 ve Veveří nám prozrazuje, že sem Martin Pröll přišel 1. září roku 1903 a poté, co se v rodné Dobré Vodě u Nových Hradů 26. listopadu téhož roku oženil, přichází sem 15. prosince i jeho žena Hermine, roz. Größingová (*20. listopadu 1880 v Nových Hradech čp. 36), dcera novohradského mistra kovářského Augusta Größinga (stará kovárna je novohradskou pozoruhodností) a Theresie, roz. Prinzové z Byňova (Böhmdorf) čp. 21 (i to stavení dosud stojí). Pröllovým se ve Veveří narodily 3 dcery, Wilhelmine (*20. března 1906), Maria (*24. března 1907) a benjamínek Hilda (*29. srpna 1912) jakož syn Alois (*17. dubna 1908). Osud otcův a jistě i celé rodiny pečetí ovšem zpráva, kterou tlumočíme do češtiny rovnou ze školní kroniky, kam ji zapsal Pröllův provizorní nástupce:

Definitivní řídící učitel Martin Pröll suspendován

Ferdinand Kriegmayer

Definitivní řídící učitel Martin Pröll, výplatčí (Zahlmeister) záložny Raiffeisenka (Raiffeisenkasse) pro osady Veveří, Mýtiny a Jedlice (Göllitz) byl v noci 15. července 1927 byl na pokyn revizních orgánů ústředního vedení záložny zatčen, poněvadž revize zjistila zpronevěru 202.000 Kč. Následovalo okamžité zabavení veškerého rodinného majetku s vyloučením osob (ženy a 5 dětí) k udržení chodu domácnosti rodiny zatčeného bezpodmínečně nezbytných. Dne 18. července byl dotyčný přepraven ke krajskému soudu do Českých Budějovic (v originále "in B. Budweis" - pozn. překl.) a bylo proti němu zavedeno pro zločin podle § 183, 197, 200 a 201 trestně právní vyšetřování. Na příkaz Zemské školní rady z 19. července tr., č. 2A 1189, ZŠR č. 75.224 byl Okresním školním úřadem v Kaplici výnosem z 22. července 1927, č. 2686 ošv (rozuměj Okresní školní výbor - pozn. překl.) ze služby suspendován. Podle svolení Okresního školního úřadu na dotyčný příkaz následujícího převzal dosud na měšťanské škole v Nových Hradech v zastoupení působící odborný učitel Ferdinand Kriegmayer až do vystavení jmenovacího dekretu prozatímní vedení obecné školy ve Veveří.


Volksschule Piberschlag - Schulchronik 1918-1929

Více se dovídáme ze zprávy v Südböhmische Volkszeitung (1927), kterou přetiskl časopis Hoam! ve svém prvním čísle roku 1999. Martin Pröll se přiznal, že se podvodnými manipulacemi zabýval už od roku 1914. Byl odsouzen krajským soudem v Českých Budějovicích ke dvěma letům vězení, ztíženým čtvrtletním půstem, a ke ztrátě volebního práva. Obsazení ředitelského místa na škole ve Veveří asi nebylo jednoduché. Ještě 7. dubna 1928 nabízí "Bezirkschulausschuss", tj. okresní školní výbor v Kaplici na stránkách listu "Budweiser Zeitung" místo ředitele tamní školy i s bytem. Když sem v roce 1929 přichází ředitelovat učitel Ernst Watzl ze dnes zcela zaniklých Kapliček (Kapellen), kronika školy zápisem odcházejícího Ferdinanda Kriegmayera definitivně končí. Podává nám ovšem případ dosti až pohádkově bizarní a rád bych věřil, že "nevánočně" ojedinělý. Krajanský časopis Hoam! přinesl zprávu o úmrtí jeho ženy Hermine 24. června 1962 v bavorském Albertshausen (dnes místní části Bad Kissingen) a také parte, kde je manžel Martin uveden na prvním místě mezi pozůstalými. Zemřel 4. července 1964 a pochován byl o tři dny později na hřbitově v Bad Kissingen.


- - - - -
* Dobrá Voda u Nových Hradů / České Budějovice / Žumberk / Nové Hrady / Veveří / † Albertshausen bei Bad Kissingen (BY) / † † Bad Kissingen (BY)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Záznam o jeho narození v křestní matrice farní obce Dobrá Voda u Nových Hradů
Záznam novohradské křestní matriky o zdejším narození jeho ženy
Arch sčítání lidu z roku 1921 pro dům ve dnes zaniklém Veveří čp. 3 s rodinou Pröllovou
Ještě v roce 1925 připománá českobudějovický německý deník 25 let jeho učitelského působení (spolu s Marií Watzlikovou)

zobrazit všechny přílohyDostupné zdroje v JVK:

TOPlist