logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

GEORG PSCHIERER

Jeho heslo v renomovaném německém literárním slovníku prozrazuje i skutečnost,
že byl kdysi domácím učitelem v rodině hraběte Schönborna

Jeho heslo v renomovaném německém literárním slovníku prozrazuje i skutečnost,
že byl kdysi domácím učitelem v rodině hraběte Schönborna

Repro Deutsches Literatur-Lexikon : biographisch-bibliographisches Handbuch, dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. Zwölfter Band, Plachetka - Rilke (1990), s. 372

V rodné Ctiboři i učil, jak vysvítá ze seznamu zdejších učitelů k roku 1928

V rodné Ctiboři i učil, jak vysvítá ze seznamu zdejších učitelů k roku 1928

Repro Standesausweis der Lehrerschaft an den deutschen Volks- und Bürgerschulen Böhmens, 9. Folge (1928), s. 454

Zpráva o jeho úmrtí v Sudetendeutsche Zeitung

Zpráva o jeho úmrtí v Sudetendeutsche Zeitung

Repro Sudetendeutsche Zeitung, 1952, č. 49, s. 6 (Bayerische Staatsbibliothek - Digitalisat-Bestellung)

Dva záznamy tachovské oddací matriky o svatbách na stavení čp. 59 ve Ctiboři, kde si 26. srpna 1890 bral dvaatřicetiletý syn majitele usedlosti Georg Pschierer, narozený tu dne 7. ledna 1858 (jeho otec Josef Pschierer hospodařil na stavení čp. 59 s Marií, roz. Wamserovou ze Ctiboře čp. 6) pětadvacetiletou Marii Annu Schmidovou, narozenou ve Ctiboři 15. března 1865 jako dcera Johanna Schmida, majitele usedlosti čp. 9 a Anny, roz. Rawitzerové ze Ctiboře čp. 55, dne 5. června 1894 pak se tu sedmadvacetiletý tehdy Georgův bratr Johann, "reservista 73. pěšího pluku" a nastávající majitel otcovy usedlosti ve Ctiboři čp. 59, žení s devatenáctiletou Marií Annou Zwerenzovou z Vítkova čp. 33(zde ovšem psáno "aus Wittingreith Nro. 33", Vítkov je přitom dnes jen částí města Tachov), narozenou tu 29. ledna 1875 jako dcera zedníka Josefa Zwerenze z Vítkova čp. 29, nyní čp. 33, a Barbary, roz. Scharnaglové z Vítkova čp. 20

Repro SOA v Plzni - Porta fontium

Kamenná boží muka u Ctiboře

Kamenná boží muka u Ctiboře

Repro Deutsche Heimat, Festschrift Böhmerwald, 1927, č. 7-8, s. 379

Skalní výchozy amfibolitu s porosty mochny jarní na západním okraji Ctiboře

Skalní výchozy amfibolitu s porosty mochny jarní na západním okraji Ctiboře

Repro Český les : příroda, historie, život (2005), s. 48, foto P. Mudra

Obálka (1937) sborníku s jeho verši

Obálka (1937) sborníku s jeho verši

Repro Sudetendeutsches Jahrbuch 1937

Dvě ilustrace Karla Ramische k básním Georga Pschierera a Hanse Watzlika z téhož svazku, nazvané Jedle ze ŠumavyDvě ilustrace Karla Ramische k básním Georga Pschierera a Hanse Watzlika z téhož svazku, nazvané Jedle ze Šumavy

Dvě ilustrace Karla Ramische k básním Georga Pschierera a Hanse Watzlika z téhož svazku, nazvané Jedle ze Šumavy

Repro Sudetendeutsches Jahrbuch 1937, obr. příl.

Marie Kristina Schönbornová, roz. Coudenhove (1906-1984), jejímž byl Pschierer zřejmě domácím učitelem, s páskou přes oko po zranění na silnici u Skočic nedaleko Vodňan

Marie Kristina Schönbornová, roz. Coudenhove (1906-1984), jejímž byl Pschierer zřejmě domácím učitelem, s páskou přes oko po zranění na silnici u Skočic nedaleko Vodňan

Repro Cestami poutníků, aneb, Kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice. Dil. II. (2023), s. 122 (SOkA Domažlice)

Marie Kristina byla mimo jiné patronkou kostela v Koutu na Šumavě, ...Marie Kristina byla mimo jiné patronkou kostela v Koutu na Šumavě, ...

Marie Kristina byla mimo jiné patronkou kostela v Koutu na Šumavě, ...

Foto Leona Töröková

... kam věnovala roku 1926 dva zvony jako poděkování za to, že nehodu přežila (tento snímek je ovšem z rekvizice zvonů v roce 1942)

... kam věnovala roku 1926 dva zvony jako poděkování za to, že nehodu přežila (tento snímek je ovšem z rekvizice zvonů v roce 1942)

Repro Cestami poutníků, aneb, Kostely, kostelíky a kaple okresu Domažlice. Dil. II. (2023), s. 122 (SOkA Domažlice)

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist