logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUDOLF SCHMIDTMAYER

Jako učitel německého gymnázia v Českých Budějovicích roku 1920 (stojící čtvrtý zprava; druhý zleva stojí Alfred Krogner, třetí zleva stojí Otto Wilder, sedící první zleva Valentin Schmidt, sedící uprostřed Johann Endt, stojící první zprava Friedrich Blumentritt, stojící druhý zprava Fritz Mink, třetí zprava Josef Wojta)

Jako učitel německého gymnázia v Českých Budějovicích roku 1920 (stojící čtvrtý zprava; druhý zleva stojí Alfred Krogner, třetí zleva stojí Otto Wilder, sedící první zleva Valentin Schmidt, sedící uprostřed Johann Endt, stojící první zprava Friedrich Blumentritt, stojící druhý zprava Fritz Mink, třetí zprava Josef Wojta)

Repro Glaube und Heimat, 1962, č. 18, s. 753 (viz i Josef Tibitanzl)

Narodil se v Prachaticích čp. 37 jako Josef Schmidmaier zdejšímu mydláři Anastasi Schmidmaierovi, jehož otec Josef Schmidmaier byl rovněž prachatickým měšťanem, matka Theresia pak pocházela také odtud) a jeho ženě Francisce, dceři knížecího revírníka v Osekách (Wossek). dnes části města Prachatic, Antona Guotfingera von Steinberg a jeho ženy Barbary, roz. Neubauerové z Veselí (Schneidetschlag)

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Jeho pracovní záznamy z českobudějovického německého gymnázia s podpisem ředitele Johanna Endta

Repro SOkA České Budějovice

Recenze Adalberta Horcicky se týká jeho vydání rukopisu epické básně Plus ultra (1902), věnované pozdějším opatem Quirinem Micklem Kolumbovu objevení Ameriky roku 1492, na stránkách literární přílohy Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen (1904)

Repro Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1904, Literarische Beilage, s. 85-86

Klášterní hřbitov vyšebrodský s kaplí sv. Anny a obnovenými už (na snímku vpravo) náhrobními deskami se jmény zesnulých řádových bratříKlášterní hřbitov vyšebrodský s kaplí sv. Anny a obnovenými už (na snímku vpravo) náhrobními deskami se jmény zesnulých řádových bratří

Klášterní hřbitov vyšebrodský s kaplí sv. Anny a obnovenými už (na snímku vpravo) náhrobními deskami se jmény zesnulých řádových bratří

Foto Jan Mareš a Leona Töröková

Interiér kaple sv. Anny

Interiér kaple sv. Anny

Foto Pavel Polák

Někdejší vzhled vyšebrodského klášterního hřbitova za branou s kaplí

Někdejší vzhled vyšebrodského klášterního hřbitova za branou s kaplí

Repro Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch, Der südböhmische Heimatkreis Kaplitz - Hohenfurth - Gratzen, Band I (1986), s. 24

Na celkovém záběru

Na celkovém záběru

Repro M. Hlinomaz, Cisterciácké opatství Vyšší Brod (2001), obálka

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist