logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ALFRED KROGNER

Záznam o jeho narození v mostecké křestní matrice, z něhož vysvítá, že spatřil světlo světa v půl jedenácté dopoledne 5. února roku 1874 v Mostě čp. 170, kde byl krejčím jeho otec Adolf Krogner, narozený v Blažimi (Ploscha) čp. 14, okr. Postoloprty (Postelberg), jako nemanželský syn Theresie Krognerové, nemanželské dcery Kathariny Krognerové, domkářky v Blažimi čp. 14 a manželské dcery Wenzela Krognera, majitele hospodářství v Blažimi čp. 6; chlapcova matka Anna z Mostu čp. 148 byla manželskou dcerou mosteckého diurnisty Aloise Rudolfa a Anny Marie, roz. Scheithauerové z Braňan (Prohn) čp. 31, okr. Bílina - pozdější přípis nás zpravuje o svatbě Heinricha Alfreda Krognëra (tak byl alespoň dva dny po svém narození 7. února ve 4 hodiny odpoledne pokřtěn) dne 11. září 1919 v dolnorakouském Brandu, okr. Gmünd, s Alexandrou Deckerovou

Repro Archivní vademecum SOA Litoměřice

Jako jediný v klobouku tu stojící druhý zleva figuruje na snímku učitelského sboru německého gymnázia v Českých Budějovicích roku 1920 - před ním sedí prvý zleva Valentin Schmidt, třetí zleva Johann Endt, vedle něho stojí třetí zleva Otto Wilder (v obrazové příloze u tohoto profesora najdeme pozdější snímek sboru opět i s Alfredem Krognerem), čtvrtý Rudolf Schmidtmayer, třetí zprava Josef Wojta, druhý zprava Fritz Mink a první zprava Friedrich Blumentritt

Jako jediný v klobouku tu stojící druhý zleva figuruje na snímku učitelského sboru německého gymnázia v Českých Budějovicích roku 1920 - před ním sedí prvý zleva Valentin Schmidt, třetí zleva Johann Endt, vedle něho stojí třetí zleva Otto Wilder (v obrazové příloze u tohoto profesora najdeme pozdější snímek sboru opět i s Alfredem Krognerem), čtvrtý Rudolf Schmidtmayer, třetí zprava Josef Wojta, druhý zprava Fritz Mink a první zprava Friedrich Blumentritt

Repro Budweis : Budweiser und Stritschitzer Sprachinsel (1979), s. 220

C.k. německé gymnázium v Mostě na staré pohlednici

C.k. německé gymnázium v Mostě na staré pohlednici

Repro www stránky Zaniklé obce

Tady podle zprávy českobudějovického německého listu vystoupil na slavnostním večeru k poctě Friedricha Schillera s přednáškou o postavách žen ve Schillerově životě a díle

Tady podle zprávy českobudějovického německého listu vystoupil na slavnostním večeru k poctě Friedricha Schillera s přednáškou o postavách žen ve Schillerově životě a díle

Repro Budweiser Kreisblatt, 1905, č. 35, s. 4

Celý text jeho obsáhlé "schillerovské" přednášky

Repro Festschrift zur Schiller-Gedenkfeier (1905, z fondu SOkA České Budějovice, Městské divadlo České Budějovice)

Zpráva o svatbě jeho sestry Stefanie s knížecím lobkovických revírníkem Emilem Vieltorfem z Kamýka nad Vltavou

Zpráva o svatbě jeho sestry Stefanie s knížecím lobkovických revírníkem Emilem Vieltorfem z Kamýka nad Vltavou

Repro Budweiser Kreisblatt, 1906, č. 15, s. 3

O jeho nehodě v rodném Mostě referoval (možná poněkud škodolibě) i český budějovický list

O jeho nehodě v rodném Mostě referoval (možná poněkud škodolibě) i český budějovický list

Repro Budivoj, 1907, č. 47, s. 3

Zmínka o jeho vystoupení na valné hromadě místní skupiny sdružení "Österreichische Flottenverein" na stránkách Budweiser Kreisblatt

Zmínka o jeho vystoupení na valné hromadě místní skupiny sdružení "Österreichische Flottenverein" na stránkách Budweiser Kreisblatt

Repro Budweiser Kreisblatt, 1914, č. 21, s. 4

Zpráva o jeho přednášce na téma českého povstání 1618 a bitvy bělohorské v rámci třech večerů německých "lidových vysokoškolských kursů" v Českýxch Budějovicích

Repro Budweiser Kreisblatt, 1919, č. 30, s. 3

Svatební oznámení

Svatební oznámení

Repro Budweiser Zeitung, 1919, č. 72, s. 6

Jeho platové výměry z let 1919 a 1920

Repro SOkA České Budějovice

Zpráva o úmrtí a parte v českobudějovickém německém listěZpráva o úmrtí a parte v českobudějovickém německém listě

Zpráva o úmrtí a parte v českobudějovickém německém listě

Repro Budweiser Zeitung, 1939, č. 83, s. 8 a s. 12

Záznam o jeho skonu na stránkách českobudějovické úmrtní matriky

Repro SOA v Třeboni - digitální archív

Českobudějovické divadlo v roce 2019, sto let poté, co mostečtí herci a divadelní ředitelé zahájili své zdejší
meziválečné působení (viz např. Karl Ettinger, Curth Hurrle, Goswin Moosbauer a Franz Schramm)

Českobudějovické divadlo v roce 2019, sto let poté, co mostečtí herci a divadelní ředitelé zahájili své zdejší
meziválečné působení (viz např. Karl Ettinger, Curth Hurrle, Goswin Moosbauer a Franz Schramm)

Foto Ivo Kareš

Textová část:

zobrazit texty

TOPlist