logo
JIHOČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

RUPERT STEINBRENER

Russland, Weihnacht 1943


Brennt mir die Lichter an in dieser Nacht
und lasst sie Frieden in das Dunkel künden,
den Gott uns Irrenden hat heut gebracht,
auf dass wir alle heimwärts finden.

Brennt mir die Lichter an in dieser Nacht
und denkt und denkt in diesen stillen Stunden
an die, die aus der großen Schlacht
zu Gott, dem Vater, heimgefunden.

Brennt mir die Lichter an in dieser Nacht
und seid getrost in diesen schweren Tagen,
der Herr, der über alle Dinge wacht,
wird gütig euch durch alles Dunkel tragen.

Rusko, Vánoce 1943


Můžete za mne svíci zapálit,
ať ve tmě tmoucí Bůh dá světlu tomu
sílu sdělit, aby se nebáli,
kdo bloudí nocí. Navrátí se domů.

Můžete za mne svíci zapálit
a pomyslete při tom doma tiše
i na ty, které v mukách zoufalých
On vzal už z boje do své světlé říše.

Můžete za mne svíci zapálit,
ať utěší vás v tomto těžkém čase
Pán, abyste vše dobře přestáli
a prošli tmou, než shledáme se zase.

Böhmwind, s. 48

Autor básně, jeden ze slavného rodu vimperských Steinbrenerů, zahynul v uniformě nacistického wehrmachtu 3. března 1944 na sněhových pláních u běloruského Minska ve věku nedožitých 19 let. Podle údajů Lidového svazu pro péči o německé válečné hroby to bylo ve Fanipolu, 20 km jihozápadně od metropole dnes samostatné země. Rupert Steinbrener se podle téhož pramene narodil ve Vimperku (Winterberg) 26. června 1925.

- - - - -
* Vimperk / Fanipol (BR)

Obrazové přílohy:
(ukázky)

Logo nakladatelství i tiskáren J. Steinbrenera
Titulní list jedné z českých modlitebních knih
z "Vimberka" (1874)
Oznámení vimperských tiskáren o zastavení dotisků modlitebních knih pro válečnou nouzi
Ještě roku 1955, deset let po odsunu, ohlašoval list Sudetendeutsche Zeitung nový Steinbrenerův Velký universální kalendář, i když psal vydavatelovo jméno mylně se dvěma "n"

zobrazit všechny přílohy

TOPlist